Cafe Kandahar 1978
Kandahar 18th c. gate
Lashkar Gah Gaznavid Shrine
Lashkar Gah Ghaznavid Palace
Shrine nr Kandahar
Buddhist pillar near Kabul
Village nr Kandahar